Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tại thành phố Bảo Lộc.

Theo đó, UBND thành phố Bảo Lộc giao phòng Tài chính-Kế hoạch và các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ nội dung thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, danh mục các dự án đầu tư, chủ động làm việc, tổ chức giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tập đoàn Đèo Cả muốn làm dự án gì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng?

Trước đó, ngày 13/12/2021, Thành ủy Bảo Lộc có Công văn số 340-CV/ThU gửi UBND TP. Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến đề xuất của doanh nghiệp này về việc đầu tư dự án bệnh viện, bất động sản khu đô thị y tế, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Thành phố Bảo Lộc hoan nghênh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã quan tâm đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư vào địa bàn thành phố, trên các lĩnh vực y tế, bất động sản, khu đô thị nghỉ dưỡng. Đồng thời cho biết, đây là những lĩnh vực mà thành phố đang tập trung thu hút đầu tư để hoàn thành mục tiêu phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khảo soát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án, Thành ủy Bảo Lộc giao UBND thành phố khẩn trương thực hiện hàng loạt nhiệm vụ có liên quan.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: