Giới thiệu về xã yên trung, yên phong, bắc ninh

1.Địa lý – Hành chính

Xã có diện tích 9,93 km², dân số năm 1999 là 9.393 người, mật độ dân số đạt 946 người/km².

Xã gồm 9 thôn:

  1. Ấp Đồn
  2. Ấp Thượng
  3. Ấp Chấu
  4. Chính Trung
  5. Lương Tân
  6. Sắt Thượng
  7. Trần Xá
  8. Xuân Cai
  9. Vọng Đông
  10. Yên Lãng

2. Giáo dục

Xã có 1 trường Trung hoc phổ thông:

Trung học phổ thông Yên Phong Số 2, nằm trên địa bàn giữa 2 thôn Ấp Đồn – Trung Lạc.

Trường Trung học cơ sở Yên Trung, nằm trên địa bàn thôn Chính Trung.

Trường Tiểu học Yên Trung số 1, nằm trên địa bàn Thôn Chính Trung. Trường Tiểu học Yên Trung Số 2, Nằm trên địa bàn thôn Yên Lãng.

Khu đô thị mới Yên Phong City

Khu đô thị mới Yên Phong City nằm tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án là sự kết hợp giữa mô hình nhà…