Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Quy mô dự án khu đô thị Ecopark Phối cảnh tông thể khu đô thị Ecopark Ecopark có tổng tiện tích quy hoạch 499,07 ha, trong đó bao gồm: 168,95…