Đất nền Cam Lâm Riverside Khánh Hòa

Quy mô sản phẩm đất nền Cam Lâm Riverside Cam Lâm Riverside nằm trên khu đất có tổng diện tích 4.314,8 m2; trong đó diện tích dành cho đất ở…