Dự án khu dân cư mới Bình Giang

Dự án khu dân cư mới Bình Giang là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 44,26ha, tổng mức đầu tư tạm tính là hơn…