[ad_1]

Sử dụng lao động chưa có chứng chỉ hành nghề, PVIAM bị xử phạt

Trong ngày 25/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVIASSET, PVIAM) về vi phạm trong việc bố trí nhân sự.

Cụ thể, PVIAM đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Với vi phạm trên, PVIAM bị UBCKNN phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng.

Thượng Ngọc

[ad_2]