SSI lần đầu tiên báo lãi một quý trên 1,000 tỷ đồng

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) báo lãi ròng trong một quý hơn ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ mới công bố, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 của SSI đạt lần lượt 2,681.5 tỷ đồng và 1,264.3 tỷ đồng.

Tự doanh của SSI ghi lãi 567 tỷ đồng trong quý 4, gấp 2.36 lần cùng kỳ. Kết quả tích cực này là do thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trong quý 4/2021. Tuy vậy, Công ty vẫn phải cắt lỗ một số cổ phiếu trong quý 4. Khoản cắt lỗ cổ phiếu nổi bật nhất HPG lên tới 43.6 tỷ đồng. Khoản này chiếm tới gần 30% tổng lỗ bán cổ phiếu của Công ty trong quý 4.

Các khoản lỗ bán tài sản tài chính của SSI

SSI lần đầu tiên báo lãi một quý trên 1,000 tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 4/2021 của SSI

Trên thị trường, cổ phiếu HPG lập đỉnh kỷ lục vào ngày 28/10/2021 và liên tục giảm sau đó. Thị giá cổ phiếu này tới cuối quý 4 chỉ còn 46,400 đồng/cp, giảm 20% so với đỉnh.

Giá cổ phiếu HPG trong quý 4/2021

Ở chiều chốt lời, chứng quyền thu về cho Công ty hơn 80.1 tỷ đồng trong khi lãi vị thế hợp đồng phái sinh là 18.2 tỷ đồng. Như vậy, Công ty thu lời gần 28 tỷ đồng từ chứng quyền có đảm bảo trong khi lỗ với hợp đồng phái sinh.

Các khoản lãi bán tài sản tài chính của SSI

SSI lần đầu tiên báo lãi một quý trên 1,000 tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 4/2021 của SSI

Cuối kỳ, SSI đang nắm giữ danh mục cổ phiếu giá trị hơn 1,000 tỷ đồng. Trong đó, MWG (211 tỷ đồng) và SGN (407.7 tỷ đồng) là hai khoản đầu tư cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 của SSI

SSI lần đầu tiên báo lãi một quý trên 1,000 tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 4/2021 của SSI

Các mảng hoạt động chính khác của SSI đều tăng trưởng mạnh. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 793.8 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 158% so với cùng kỳ năm 2020.

Dư nợ ký quỹ cuối quý 4 tiếp tục tăng mạnh lên mức 22,700 tỷ đồng, tăng 4,600 tỷ đồng so với quý 3. Doanh thu từ dịch vụ cho vay và phải thu đạt 555.6 tỷ, gấp 2.6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 31/12/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 50,359 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Vay ngắn hạn ở mức 31,120 tỷ đồng, chiếm gần 62% cơ cấu nguồn vốn.

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7,772.6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,326.8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 113% so với năm 2020. 

Yến ChiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: