[ad_1]

1. Sổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân phải xử lý như thế nào?

so-do-cap-sai-vi-tri-dat-xu-ly-the-naoSổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân phải xử lý như thế nào? (Ảnh minh họa)

Căn cứ tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp đính chính Sổ đỏ bao gồm:

– Thứ nhất là có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân, nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

– Thứ hai là có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ được kê khai khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận.

Như vậy, nếu quá trình cấp Sổ đỏ có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin dẫn đến cấp sai vị trí đất (sai số ô, số thửa đất, số tờ bản đồ…) so với hồ sơ kê khai ban đầu đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận thì người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ.

2. Sổ đỏ cấp sai vị trí đất có bị thu hồi hay không?

so-do-cap-sai-vi-tri-datSổ đỏ cấp sai vị trí đất có bị thu hồi hay không? (Ảnh minh họa)

Tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 có quy định việc thu hồi Sổ đỏ được thực hiện đối với các trường hợp sau:

– Đầu tiên là trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp;

– Thứ hai là khi cấp đổi Sổ đỏ;

– Thứ ba là khi người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dẫn đến phải cấp mới Sổ đỏ;

– Cuối cùng là do Sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất, trừ trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Theo đó, nếu sổ đỏ cấp sai vị trí mà dẫn đến không đúng diện tích đất được cấp hoặc trong quá trình đính chính sổ đỏ mà có yêu cầu cấp đổi Sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi Sổ đỏ đã cấp trước đó.

3. Trình tự, hồ sơ xử lý Sổ đỏ cấp sai vị trí đất 

Như đã đề cập đến tại phần trên, trường hợp người sử dụng đất phát hiện sai sót về vị trí đất trong Sổ đỏ đã được cấp có thể thực hiện thủ tục yêu cầu đính chính Sổ đỏ.

Trường hợp sai sót này do Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thì cơ quan này có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu hợp tác để thực hiện việc đính chính.

Căn cứ khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ, thủ tục thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ cấp sai vị trí đất được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đính chính Sổ đỏ cấp sai vị trí đất 

Người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ gồm:

– Thứ nhất là đơn đề nghị đính chính (trong trường hợp người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Sổ đỏ hoặc sai sót là do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đã cấp;

– Thứ hai là bản gốc Sổ đỏ đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai của địa phương

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính thông tin

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra và lập biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính. Đồng thời thực hiện chỉnh lý nội dung sai sót trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả

4. Điều chỉnh thông tin Sổ đỏ cấp sai vị trí đất mất bao lâu?

Căn cứ điểm r khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) có quy định thời gian thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ đã cấp là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không tính thời gian các ngày lễ, ngày nghỉ, theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ ở xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, không tính thời gian trưng cầu giám định.

Nếu hồ sơ đính chính chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ được tăng thêm 10 ngày.

Trên đây là thông tin về vấn đề Sổ đỏ cấp sai vị trí đất. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số 19006192 để được hỗ trợ.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/so-do-cap-sai-vi-tri-dat-567-96364-article.html

[ad_2]