Ngày 18/3, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) đã công bố kết quả đợt chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu SSB ra công chúng với giá ưu đãi 15.000 đồng/cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ phân phối của đợt phát hành này là 12,2633%, cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 12,2633 cổ phiếu phát hành thêm. Đợt chào bán đã kết thúc vào ngày 18/3 và số cổ phiếu sẽ được chuyển giao dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4.

Kết quả, SeABank đã thu về hơn 2.719 tỷ đồng, trong đó mức chi phí phát hành là gần 300 triệu đồng. Theo kế hoạch, số tiền sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

Kế hoạch chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu ra công chúng nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thông qua, với mục tiêu tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2021, SeABank đã hoàn thành 2 đợt tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), đưa vốn điều lệ của Ngân hàng lên 14.785 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán cổ phiếu nói trên, cổ đông trong nước của ngân hàng chiếm tỷ lệ sở hữu hơn 99,9%, trong đó hai cổ đông sáng lập sở hữu gần 2,6% vốn điều lệ. Cổ đông lớn duy nhất của ngân hàng là Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ nắm giữa hơn 5,21%.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SeABank tăng 31.456 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 211.663 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 129.800 tỷ đồng. Tổng huy động vốn từ khách hàng đạt 128.838 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 7.036 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020. Về lợi nhuận trước thuế, SeABank đã đạt 3.268 tỷ đồng, vượt 135% kế hoạch đã đề ra.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: