SCIC rục rịch thoái vốn thêm 1 công ty con ở lĩnh vực vận tải

SCIC vừa đăng ký thoái toàn bộ 51% vốn sở hữu tại CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 4 (UPCoM: DT4).

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) đang là Công ty mẹ của DT4 với sở hữu 591,600 cp tương đương 51% vốn.

Nhằm mục đích thoái vốn Nhà nước đầu tư, SCIC mới đây đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu kể trên từ ngày 17/01-15/02/2022. Chiếu theo giá 7,100 đồng/cp (phiên sáng 17/01), ước tính thương vụ có giá trị khoảng 4.2 tỷ đồng.

Ngoài SCIC, DT4 đang có 3 cổ đông lớn khác, đều là người nội bộ doanh nghiệp, gồm: Chủ tịch HĐQT Dương Hải Thanh (9.49%), Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Phạm Hồng Minh 6.68%) và Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Nguyễn Phi Trường (5.23%).

Chủ tịch Dương Hải Thanh cũng chính là người sẽ mua vào lượng cổ phiếu do SCIC bán ra (đấu giá cả lô).

SCIC rục rịch thoái vốn thêm 1 công ty con ở lĩnh vực vận tải

Nguồn: Báo cáo quản trị 2021 của DT4

Về tình hình kinh doanh, DT4 đặt mục tiêu năm 2021 có doanh thu 118 tỷ đồng và lãi ròng 1.8 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu, doanh nghiệp hỗ trợ vận tải đường thủy đã vượt 17% về doanh thu và 14% về lãi sau thuế.

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: