Tính đến 31/12/2022, doanh thu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt 10.694 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2021 và 35% so với kế hoạch năm 2022…

SCIC đạt gần 10.700 tỷ đồng doanh thu trong năm 2022

Trong đó, doanh thu từ cổ tức đạt 8.216 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ và vượt 41% kế hoạch. Doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.836 tỷ đồng, vượt 91% kế hoạch năm 2022.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 10/14 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng.

SCIC cũng tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp. Trong đó, dù không được ghi nhận vào doanh thu của SCIC theo quy định tại Thông báo số 218/TB-VPCP, số tiền bán vốn tại Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) đã là 319 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 119 doanh nghiệp (gồm 114 công ty cổ phần và 5 công ty trách nhiệm hữu hạn) với số vốn nhà nước là 47.831 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 166.022 tỷ đồng.

Đặc biệt, SCIC đã tập trung triển khai công tác quản trị, tái cơ cấu tại các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn mới tiếp nhận và đầu tư như tại Tổng công ty Sông Đà,  Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thép… và đề xuất xử lý 2 đại dự án trong 12 đại dự án thuộc ngành công thương.

Về triển khai hoạt động đầu tư, từ đầu năm tới nay, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại.

Năm 2023, SCIC đưa ra các chương trình công tác lớn, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban, từng bước thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm.

Nguồn: https://vneconomy.vn/scic-dat-gan-10-700-ty-dong-doanh-thu-trong-nam-2022.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: