Tử phù (Kim) 

***

Sao này chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác tâm vừa phải có mức độ.
Tử Phù chủ tang thương, gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương 

Nguồn: tuvi.vnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: