Thiên Thọ là cát tinh, có nghĩa:            

– Điềm đạm, hòa nhã            

– Nhân hậu, từ thiện            

– Làm gia tăng phúc thọ

Đóng ở bất cứ cung nào cũng hay, nhất là ở Phúc.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: