Hành: Hỏa

Loại: Hung Tinh

Đặc Tính: Phá hoại, thất bại, hao tán của cải

Ý Nghĩa Phá Toái Ở Cung Mệnh


Tính Tình

  • Ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo.
  • Phá tán, hao hụt.
  • Gây trở ngại cho mọi công việc.
  • Mau chán nản, thiếu bền chí.

Ý Nghĩa Phá Toái Với Các Sao Khác

  • Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Phá Toái Quân Lưỡng Phủ, rất uy hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.
  • Phá Toái đi với Khoa, Quyền: Tốt.
  • Phá Toái đi với Kình, Kỵ, Phá: Có tật, có thể là nói ngọng.
  • Phá Toái đi với Hỏa (Linh) Hình : chết vì ác tật, ác bệnh.

Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh, vì Phá Toái chủ sự hao tán, như Đại Hao, Tiểu Hao.

Nguồn: tuvi.vnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: