Dưỡng (Mộc)


***


1. Ý nghĩa của dưỡng:


– chăm chỉ, cẩn thận, cần cù

– chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuôi súc vật


Đóng ở cung Mệnh, đương sự là con nuôi hoặc được cha mẹ nhờ người khác nuôi, dù chỉ là trên giấy tờ.

2. Ý nghĩa sao dưỡng ở các cung:


a. ở Bào:


– có anh em kết nghĩa


– có anh chị em nuôi hay dị bào


b. ở Tử:


– có nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ


– có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng/vợ


c. ở Phúc:


– làm con nuôi họ khác


– lập con nuôi, đỡ đầu cho người khác


d. ở Hạn:


– nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.


– đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

Nguồn: tuvi.vnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: