Đẩu Quân (Hỏa) 

1. Ý nghĩa tính tình: 

– nghiêm nghị, chặt chẽ, khắc kỷ. Người có Đẩu Quân thủ Mệnh thường cô độc, ít bạn do sự khó tính hoặc câu chấp. 

– Nếu gặp sát tinh thì gian xảo, quỷ quyệt. 

2. Ý nghĩa tài lộc: 

Đẩu Quân chủ sự gìn giữ của cải lâu bền. Do đó, sao này rất đắc dụng ở cung Tài, Điền và biểu tượng cho sự cầm của, giữ của. 

3. Ý nghĩa của đẩu quân ở các cung: 

a. ở Quan: 

Thường làm việc cố định, ít dời chỗ, làm chỗ nào rất lâu. 

Duy trì được chức vụ, quyền hành.

Tuy nhiên, ít được người giúp việc. 

b. ở Tử: 

Chủ sự chậm con, hiếm con giống như sao Lộc Tồn, Cô, Quả, Phi Liêm … 

c. ở Di hay Nô: 

Ít bạn, không thích giao thiệp với bạn bè.

d. ở Phu Thê: 

Nói chung thì cô đơn, ít được người bạn đời hiểu biết. Tuy nhiên, cần phân biệt 2 trường hợp: 

– gặp nhiều sao tốt đẹp: vợ chồng hòa thuận 

– gặp nhiều sao xấu xa: thường bị hình khắc, tai ương hoặc ít ra là cô độc, bị bỏ quên (như vợ cả có chồng ngoại tình.

e. ở Tài, Điền: 

Có khả năng giữ của. Hà tiện. Ăn tiêu kỹ lưỡng. 

Nguồn: tuvi.vnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: