Sàn HOSE có 45 cổ phiếu đạt vốn hóa tỷ USD

Tính đến hết tháng 11, trên HOSE đã có 45 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Cuối tháng 11 có 45 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD

Tính đến hết ngày 30/11/2021, quy mô thị trường trên HOSE có 548 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 404 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 08 mã chứng chỉ quỹ ETF, 113 mã chứng quyền có bảo đảm và 20 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 119.29 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết tháng 11 đạt hơn 5.7 triệu tỷ đồng, tăng 2.71% so với tháng trước, đạt khoảng 91.41% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Đến hết tháng 11, trên HOSE đã có 45 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Top DNNY có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất (tại ngày 30/11/2021)

Sàn HOSE có 45 cổ phiếu đạt vốn hóa tỷ USD

Nguồn: HOSE

Khối ngoại bán ròng hơn 9,063 tỷ đồng trong tháng 11

Trong tháng 11, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 32,479 tỷ đồng và 1.05 tỷ cổ phiếu, tăng 46.71% về giá trị và 44.51% về khối lượng bình quân so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) tháng 11 đạt hơn 752.15 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 1,278 tỷ đồng. Thanh khoản giao dịch của CW tăng với giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch bình quân lần lượt đạt hơn 58 tỷ đồng và 34.18 triệu CW, tương ứng tăng 17.5% về giá trị và 39.54% về khối lượng bình quân so với tháng trước. Kể từ ngày đầu tiên chính thức giao dịch, đã có 471 mã CW trên 27 cổ phiếu cơ sở của 10 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng, tổng giá trị đạt trên 77,778 tỷ đồng, chiếm 5.44% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị trên 9,063 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 59,494 tỷ đồng.

Trong tháng 11, HOSE có 17 mã chứng khoán niêm yết mới và giao dịch, bao gồm 15 mã CW và 2 mã cổ phiếu (ORS và NHT).

Ngoài ra, HOSE cũng đã tổ chức 2 đợt đấu giá bao gồm: phiên chào bán cổ phần ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị với tổng khối lượng bán được là 500,000 cp tương đương tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 11 tỷ đồng; đấu giá quyền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) nắm giữ với tổng số lượng quyền mua cổ phiếu bán được là hơn 7 triệu quyền mua tương đương tổng trị giá quyền mua cổ phiếu bán được đạt hơn 97 tỷ đồng.

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: