Cách an vòng sao Trường Sinh là một bí ẩn nằm chồng lên bí ẩn tam hợp cục trong tử vi. Đây là một trong những kiến thức tử vi rất cần thiết cho người muốn xem số mệnh.

Quy luật an vòng sao Trường Sinh được thiết kế trên nền móng tam hợp cục. được phân bố theo cấu trúc của tam hợp cục. Chỗ khởi Trường Sinh tùy thuộc vào Cục.  Mà Tử Vi Cục thì ăn vào tam hợp cục. Hay nói cho rõ hơn:


 

• Tử Vi Thủy Cục ăn vào Tam Hợp Thủy Cục Thân – Tí – Thìn.


 

• Tử Vi Mộc Cục ăn vào Tam Hợp Mộc Cục Hợi – Mão – Mùi.

 

• Tử Vi Hỏa Cục ăn vào Tam Hợp Hỏa Cục Dần – Ngọ – Tuất.

 

• Tử Vi Kim Cục thì ăn vào Tam Hợp Kim Cục Thân – Tí – Thìn.

 
Theo đó, vòng sao Trường Sinh được phân bố như sau:

 

• Sinh – Vượng – Mộ của Tử Vi Thủy Cục ăn vào Thân – Tí – Thìn của Tam Hợp Thủy Cục.

 

• Sinh – Vượng – Mộ của Tử Vi Mộc Cục ăn vào Hợi – Mão – Mùi của Tam Hợp Mộc Cục.

 

• Sinh – Vượng – Mộ của Tử Vi Hỏa Cục ăn vào Dần – Ngọ – Tuất của Tam Hợp Hỏa Cục.

 

• Sinh – Vượng – Mộ của Tử Vi Kim Cục ăn vào Tỵ – Dậu – Sửu của Tam Hợp Kim Cục.

Tất cả Thổ Cục trong Lục Thập Hoa Giáp gồm có: Canh Ngọ, Tân Mùi (Lộ Bàng Thổ), Mậu Dần, Kỷ Mão (Thành Đầu Thổ), Bính Tuất, Đinh Hợi (Ốc Thượng Thổ), Canh Tí, Tân Sửu (Bích Thượng Thổ), Mậu Thân, Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ), Bính Thìn, Đinh Tỵ (Sa Trung Thổ).
Luận theo tử vi thì nếu đương số là:

Thổ Cục thuộc vào nhóm đới Mộc tức là Thổ Cục Sửu/Dần/Mão (Thổ Cục Tân Sửu, Thổ Cục Mậu Dần, Thổ Cục Kỷ Mão), thì vòng Trường Sinh sẽ được an theo Mộc Cục.

Thổ Cục thuộc vào nhóm đới Hỏa tức là Thổ Cục Thìn/Tỵ/Ngọ (Thổ Cục Bính Thìn, Thổ Cục Đinh Tỵ, Thổ Cục Canh Ngọ), thì vòng Trường Sinh sẽ được an theo Hỏa Cục. 

Thổ Cục thuộc vào nhóm đới Kim, tức là Thổ Cục Mùi/Thân/Dậu (Thổ Cục Tân Mùi, Thổ Cục Mậu Thân, Thổ Cục Kỷ Dậu), thì vòng Trường Sinh sẽ được an theo Kim Cục.

Thổ Cục thuộc vào nhóm đới Thủy, tức là Thổ Cục Tuất/Hợi/Tí (Thổ Cục Bính Tuất, Thổ Cục Đinh Hợi, Thổ Cục Canh Tí), thì vòng Trường Sinh sẽ được an theo Thủy Cục.

Các Cục khác luận đoán tương tự.

Chỉ an vòng sao Trường Sinh theo một chiều, đó là chiều kim đồng hồ, dù là Âm Nam hay Dương Nam, Âm Nữ hay Dương Nữ.  Làm ngược lại sẽ vi phạm nguyên lý.  

  
Theo Việt dịch

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: