Với 100% ý kiến đồng tình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 22-9 đã thông qua việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc hội chiều 22-9 đã thông qua việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình – Ảnh: Quochoi.vn

Thay mặt Bộ Nội Vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng thuận, thống nhất cao với đề nghị này, cho hay “sẽ phối hợp với tỉnh Bắc Ninh triển khai các công việc liên quan trước sau việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội”.

Trước đó, trong tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau khi thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc, chỉ tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã (từ 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện thành 2 thành phố và 6 huyện).

Thành phố Từ Sơn sau khi thành lập có 61,08km² diện tích tự nhiên và dân số 202.874 người. Có 12 phường trực thuộc gồm Đồng Nguyên, Đồng Kỵ, Tân Hồng, Trang Hạ, Đình Bảng, Đông Ngàn, Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn, Tương Giang, Tam Sơn.

Việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh không làm ảnh hưởng đến vị trí chiến lược về quốc phòng của khu vực, đồng thời tạo điều kiện để các cấp chính quyền thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

Thành lập thành phố Từ Sơn cũng tạo căn cứ pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị phù hợp.

Việc này vừa giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của địa phương trong quá trình đô thị hóa, vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế của đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội. Địa phương sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp đến địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Từ đó, tạo nhiều cơ hội giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mức sống của nhân dân, các dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công phục vụ nhân dân ngày càng thuận lợi hơn với chất lượng bảo đảm tốt hơn, góp phần củng cố đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng đủ theo quy định, nêu rõ các căn cứ pháp lý và sự cần thiết, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh; đánh giá các tác động, ảnh hưởng về các mặt kinh tế – xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau khi được thành lập.