Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, nhưng chưa đầy 1 tháng sau đó đã gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Quảng Nam: Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND thành phố Tam Kỳ vừa có văn bản số 183/UBND-VP gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc kiến nghị giải quyết vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND thành phố Tam Kỳ đã nêu ra loạt vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi áp dụng theo quy định mới, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung có liên quan tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND.

Một số vấn đề vướng mắc được UBND thành phố Tam Kỳ nêu ra như, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi loại đất trồng cây lâu năm; quy định về giao đất ở theo đơn giá tái định cư khi thu hồi đất vườn, ao; chính sách đất ở tái định cư khi giải tỏa trắng; chính sách bồi thường, hỗ trợ về cây trồng, con vật nuôi;…

Trước đó, ngày 21/12/2021, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế các Quyết định có liên quan đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành trước đó.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: