[ad_1]

UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ – Gò Đình, thị xã Điện Bàn.

Làng quê yên bình ven sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Ngày 4/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ – Gò Đình, thị xã Điện Bàn.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc kết hợp hài hòa giữa công trình dự án với thiên nhiên vùng sông nước và giá trị văn hóa bản địa.

Đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, tôn tạo những nét đẹp bình yên của làng quê ven sông Thu Bồn; xây dựng sản phẩm nông nghiệp, cây ăn trái có chất lượng cao cho khu vực.

Dự án có diện tích khoảng 120 ha, thuộc các xã Điện Phước, Điện Phong, Điện Minh và phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.440 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.200 tỷ đồng và sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 240 tỷ đồng.

Phương án huy động vốn gồm vốn chủ sở hữu tối thiểu 216 tỷ đồng và phần còn lại của dự án là nguồn vốn huy động hợp pháp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh và phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản; tổ chức công bố, đăng tải nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư lên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Cùng với đó chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án của các nhà đầu tư theo bộ tiêu chí đã được công bố để lựa chọn nhà đầu tư.

Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-keu-goi-dau-tu-du-an-khu-du-lich-sinh-thai-va-nghi-duong-1440-ty-dong-108268.html

[ad_2]