Thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện hai dự án khu dân cư, đô thị tại thị xã Điện Bàn, song UBND tỉnh Quảng Nam cũng nêu ‘điều kiện’, trong trường hợp địa phương không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án thì đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.

Quảng Nam gia hạn tiến độ hai dự án bất động sản kèm... 'tối hậu thư' cho hai chủ đầu tư!

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký các công văn chỉ đạo về việc gia hạn tiến độ thực hiện hai dự án Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam và dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

Như vậy, thời gian giãn tiến độ dự án là thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3165/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 36 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 26/6/2017.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 11/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

Như vậy, thời gian giãn tiến độ dự án này là thêm 19 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3167/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 43 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5485/UBND-KTN ngày 11/10/2017.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng dự án, dứt điểm bàn giao mặt bằng diện tích đất còn lại để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án.

Chậm nhất đến hết tháng 6/2022, báo cáo UBND tỉnh, cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong trường hợp địa phương không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-gia-han-tien-do-hai-du-an-bat-dong-san-kem-toi-hau-thu-cho-hai-chu-dau-tu-109173.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: