Phượng hình (tướng con phượng)

Trường mi, trường nhãn cách trường đầu

Bạt tụy siêu quần học vấn ưu

Phú quý căn cơ hình dĩ định

Giao khan tha nhật tác vương hầu

(Nghĩa là: Mày dài, mắt dài, đầu dài – Giỏi giang siêu quần, học vấn hơn người – Tất phú quý đến chức vương hầu).

Hạc hình (tướng con hạc)

Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần

Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân

Thanh hướng tính linh hành tự hạc

Đường đường tướng mạo tác nguyên thần

(Nghĩa là: Đầu tròn, trán rộng, mắt sáng – Người gầy cổ dài, thân thể thanh khiết, tiếng nói ưởng lượng, đi như hạc, tướng mạo ấy xứng đáng vị nguyên thần).

Lạc đà hình (Tướng lạc đà)

Mi nùng mục trường hiệu lạc đà

Thần hòa, thanh lượng mạo nguy nga

Ấu thời đản thị phi phàm tướng

Định tá quân vương bội ngọc kha.

(Nghĩa là: Gò mi cao, mắt dài, tinh thần hiền hòa, tiếng nói lớn, người cao to, lúc nhỏ tướng cách đã khác người, cực phẩm nhân thần giúp vua).Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: