Phân biệt: Khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể, giá đất thị trường

Phân biệt: Khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể, giá đất thị trường (Ảnh minh họa)

 

Giá đất thị trường

Giá đất Nhà nước

Khái niệm

Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá đất Nhà nước là giá đất do Nhà nước định ra theo các nguyên tắc tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai 2013 và phương pháp định giá tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, bao gồm: khung giá đất, bảng giá, giá đất cụ thể.

Phân loại

 

Khung giá đất

Bảng giá đất

Giá đất cụ thể

CSPL

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Điều 113 Luật Đất đai 2013, Nghị định 96/2019/NĐ-CP

Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013.

Khoản 3, 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013.

Cơ quan ban hành

 

Chính phủ ban hành định kỳ 5 năm/lần.

Do UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành định kỳ 5 năm/lần.

UBND cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh.

Áp dụng

Giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng đất là căn cứ để tính thuế TNCN.

 

Làm căn cứ để UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương (trừ trường hợp tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP)

– Trường hợp các bên trong hợp đồng chuyển nhượng đất không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn giá trong bảng giá đất thì sẽ căn cứ vào bảng giá đất để tính thuế TNCN.

– Tính tiền sử dụng đất;

– Thuế sử dụng đất;

– Phí, lệ phí trong quản lý đất đai;

– Tiền phạt VPHC,…

Căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

– Tính tiền SDĐ,

– Tính tiền thuê đất,…

Diễm My

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/40144/phan-biet-khung-gia-dat-bang-gia-dat-gia-dat-cu-the-gia-dat-thi-truongDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: