NXT chào sàn UPCoM ngày 09/12, giá tham chiếu 12,000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum với mã chứng khoán NXT.

Cụ thể, 3.3 triệu cp NXT sẽ giao dịch lần đầu trên UPCoM vào ngày 09/12/2021, giá tham chiếu là 12,000 đồng/cp.

CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum là Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 10/10/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh KonTum cấp với vốn điều lệ là 33 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2020, NXT ghi nhận doanh thu thuần hơn 34 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn (gấp đôi cùng kỳ) khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 36% xuống còn 20%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, NXT thu về gần 2.5 tỷ đồng lãi ròng, giảm 23% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của NXT. Đvt: Tỷ đồng

NXT chào sàn UPCoM ngày 09/12, giá tham chiếu 12,000 đồng/cp

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của NXT

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của NXT hơn 117 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 43.8 tỷ đồng, gấp gần 8 lần. Trong đó, phải thu CTCP Công nghệ EMP hơn 18 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ so với đầu năm, ghi nhận hơn 14 tỷ đồng, biến động chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa.

Tính đến 31/12/2020, nợ phải trả của NXT hơn 76 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 10 tỷ đồng (giảm 15%) và nợ vay dài hạn hơn 16 tỷ đồng (tăng 23%). Đáng chú ý, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 38.8 tỷ đồng (đầu năm chỉ ở mức 40 triệu đồng). Đây là khoản khách hàng chuyển tiền ứng được thực hiện theo các Hợp đồng thi công xây lắp các hạng mục thuộc dự án pin năng lượng mặt trời, thời gian thực hiện từ 6-9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

NXT chào sàn UPCoM ngày 09/12, giá tham chiếu 12,000 đồng/cp

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của NXT

Tiên TiênDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: