NTP: Tổng Giám đốc muốn bán cổ phiếu cho Công đoàn?

Trong khi ông Chu Văn Phương – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) muốn bán 960,623 cp NTP thì Công đoàn đăng ký mua vào 1 triệu cp trong cùng thời gian 17/11-15/12/2021.

Kết phiên 16/11/2021, giá cổ phiếu NTP chốt tại mức 62,800 đồng/cp, tăng 7% so với hồi đầu tháng 11/2021. Chiếu theo mức giá này, ước tính công đoàn sẽ chi gần 63 tỷ đồng để tăng sở hữu tại NTP từ 1.55 triệu cp (tỷ lệ 1.32%) lên mức 2.55 triệu cp (tỷ lệ 2.17%).

Trong khi đó, ông Chu Văn Phương – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NTP lại đăng ký bán ra toàn bộ 960,623 cp NTP, chiếm 0.82% vốn nhằm mục đích giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ.

Trước đó, Công đoàn cũng đã mua 100,000 cp NTP, trong khi ở chiều ngược lại thì bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, vợ ông Nguyễn Văn Thức – Phó Tổng Giám đốc NTP  đã bán 100,000 cp trong cùng thời gian 03-10/11/2021.

Như vậy, khả năng cao Công đoàn NTP chính là bên đã mua vào các cổ phiếu do lãnh đạo và người thân Công ty này bán ra.

Về kết quả kinh doanh của NTP, trong quý 3/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 15%, xuống còn 1,016 tỷ đồng và lãi ròng giảm 44%, ghi nhận gần 78 tỷ đồng.

Theo giải trình của NTP, nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu tăng cao, mặc dù đã có những chính sách điều chỉnh giá bán nhưng vẫn tác động làm giảm lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, NTP ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ, đạt 3,356 tỷ đồng và 348 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến biên lãi gộp của NTP thu hẹp từ 32% về còn gần 26%.

So với kế hoạch được cổ đông giao phó, doanh nghiệp nhựa này đã thực hiện được 66% chỉ tiêu doanh thu và 95% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của NTP ghi nhận hơn 5,107 tỷ đồng, tăng 31% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh lên gần 1,292 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Xét về cơ cấu nợ, nợ vay ngắn hạn đang chiếm 74% tổng nợ, ghi nhận gần 1,716 tỷ đồng (tăng 86%). Trong khi đó, nợ vay dài hạn chỉ ghi nhận hơn 21 tỷ đồng (giảm 40% so với đầu năm).

Khang DiCó thể bạn sẽ quan tâm: