Báo cáo thị trường của công ty Propzy đưa ra gần đây cho thấy đơn giá đất trung bình vào tháng 9/2021 của các quận trung tâm khu vực TPHCM đến 300 triệu đồng/m2.
Nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ/m2, ai sở hữu như "gà đẻ trứng vàng"

Nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ/m2, ai sở hữu như "gà đẻ trứng vàng"

Báo cáo thị trường của công ty Propzy đưa ra gần đây cho thấy đơn giá đất trung bình vào tháng 9/2021 của các quận trung tâm khu vực TPHCM đến 300 triệu đồng/m2.

Nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ/m2, ai sở hữu như "gà đẻ trứng vàng"Xem album ảnh mở rộng

Tự động

Nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ/m2, ai sở hữu như "gà đẻ trứng vàng"

1234567

Nơi ở Việt Nam có giá đất hơn nửa tỷ/m2, ai sở hữu như "gà đẻ trứng vàng"Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: