Bốn công ty liên quan đến SoftBank đã mua vào 24,1 triệu cổ phiếu TPB của Ngân hàng Tiên Phong từ 5/10 đến 3/11.

Đây là số cổ phiếu nằm trong tổng số 28,4 triệu đơn vị mà 4 tổ chức liên quan đến cổ đông Nhật Bản SoftBank đăng ký mua trước đó. Các giao dịch diễn ra theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, không thực hiện hết khối lượng đăng ký do không đạt kỳ vọng.

Trong đó, SBI Ven Holdings mua vào 4,2 triệu cổ phiếu TPB trong số 6 triệu cổ phiếu đăng ký mua, theo phương thức thỏa thuận. Tỷ lệ sở hữu của công ty tại TPBank nâng từ 4,14% lên 4,5% sau giao dịch.

Hai đại diện vốn góp của quỹ đầu tư này tại ngân hàng là ông Suzo Shikata (Phó chủ tịch TPBank) và ông Eiichiro So (Thành viên Hội đồng quản trị TPBank).

Bên cạnh đó, hai công ty JB và SP do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ tịch mua vào 15,7 triệu cổ phiếu trong tổng 16,4 triệu cổ phiếu đăng ký. Bà Nguyệt hiện là thành viên Ban kiểm soát tại TPBank.

Hai công ty này đều mua vào cùng khối lượng hơn 7,8 triệu cổ phiếu TPB, nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi công ty tại TPBank từ hơn 3,4% lên 4,08%.

Diễn biến cổ phiếu TPB. Nguồn: Trading View

Diễn biến cổ phiếu TPB. Nguồn: Trading View

Ngoài hai công ty này, bà Nguyệt cũng đang là chủ tịch của hai công ty khác sở hữu tổng cộng gần 7,9% vốn điều lệ TPBank là Công ty FD và Công ty VG (theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm). Bốn doanh nghiệp do bà Nguyệt làm chủ tịch đều thuộc sở hữu của SBIH Investment Vietnam nằm trong Khối đầu tư của SoftBank.

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) – đơn vị liên quan ông Suzo Shikata và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, cũng mua vào 4,2 triệu cổ phiếu TPB theo hợp đồng ủy thác SBI Ven Holdings.

Vào tháng 9, Ngân hàng Tiên Phong đã phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho 14 nhà đầu tư (2 doanh nghiệp và 12 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp) với mức giá 33.000 đồng một cổ phiếu. Nhà băng cũng vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 35% để tăng vốn điều lệ.

Quỳnh Trang