Mục lục bài viết [Ẩn]
  • 1. Nhà xây thêm tầng có phải xin giấy phép xây dựng?
  • 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
  • 3. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép khi xây thêm tầng
  • 4. Xây thêm tầng không có giấy phép bị phạt thế nào?

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/xay-them-tang-co-phai-xin-giay-phep-xay-dung-567-91528-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: