Nhà thờ, chùa sẽ phải trả tiền thuê đất khi sử dụng đất vào mục đích khác

Nhà thờ, chùa sẽ phải trả tiền thuê đất khi sử dụng đất vào mục đích khác (Nguồn Internet)

1. Cơ sở tôn giáo được hiểu thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định cơ sở tôn giáo gồm: Chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo.

2. Quy định giao đất cho cơ sở tôn giáo

Tại khoản 5 Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2013 được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo

1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

3. Nhà thờ, chùa sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất 

Tại Mục 2.2 Nghị quyết 18-NQ/TW quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo như sau:

Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

– Nhà nước thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. 

– Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

– Quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối với các tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương.

Như vậy, trong tương lai nếu các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ, nhà nguyện,..) sử dụng đất được giao với  mục đích khác sẽ phải trả tiền thuê đất.

Ngọc Nhi

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/41272/nha-tho-chua-se-phai-tra-tien-thue-dat-khi-su-dung-dat-vao-muc-dich-khacDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: