Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera – CTCP (VIGLACERA) thông báo: Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ Đợt 3 Đăng ký mua nhà ở xã hội tại Tòa CT4 – Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP.
3. Địa điểm xây dựng: trên ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
4. Diện tích ô đất: Tổng cộng 36.964 m2, trong đó:
– Diện tích ô đất CT3: 25.205 m2;
– Diện tích ô đất CT4: 11.759 m2.
5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.
6. Quy mô đầu tư:
– Tổng diện tích :                      36.964 m2.
 – Quy mô dân số :                   5.429 người.
 – Tổng số căn hộ:       1.588 căn.
– Dự án xây dựng trên 02 ô đất bao gồm CT3, CT4 với các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như sau:

Ký hiệu Chức năng DT đất (m2) DTXD
(m2)
DT sàn XD(m2) MĐXD
(%)
TC (tầng) HSSDĐ (lần) Dân số (người)
CT3 Nhà ở xã hội 25.205 21.299 109.410,2 33,78 12 3,72 3.902
Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe 44.420,6
Diện tích sàn nhà ở 64.989,6
CT4 Nhà ở xã hội 11.759 9.635,4 44.368,7 35,24 12 3,4 1.527
Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe 18.222,7
Diện tích sàn nhà ở 26.146,0

Hiện nay, Giai đoạn 1 Chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất CT4 với 01 khối nhà chung cư cao 12 tầng + 01 tum thang và 01 tầng hầm có thang máy, tổng số căn hộ là 484 căn và hệ thống sân vườn ngoài nhà. Có chỉ tiêu thiết kế như sau:
+ Diện tích ô đất:                                              11.759,0 m2.
+ Diện tích xây dựng:                                        9.635,4 m2.
+ Tổng diện tích sàn xây dựng:                          44.368,7 m2 (bao gồm diện tích tầng tum và tầng hầm).
+ Mật độ xây dựng:                                          35,24%.
+ Tầng cao:                                                      12 tầng.
+ Hệ số sử dụng đất:                                        3,4 lần.
+ Loại, cấp công trình: Công trình nhà ở chung cư cao tầng, cấp I.
+ Dự án nhóm B.
+ Tổng mức đầu tư công trình trên ô đất CT4 : Khoảng 343,6 tỷ đồng.
+ Tổng mức đầu tư toàn dự án (bao gồm công trình trên ô đất CT3,CT4): 1.233,7 tỷ đồng.
+ Số lượng căn hộ: 484 căn.
Chức năng các tầng như sau:
– Tầng hầm: diện tích sàn xây dựng khoảng 4.537m2, cao 3,4m; chức năng chính: để xe, kĩ thuật.
– Tầng 1: diện tích sàn xây dựng của khoảng 4.010m2, cao 3,6m; chức năng chính: sảnh, không gian để xe, dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng.
– Tầng 2 đến tầng 4: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.924m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.
– Tầng 5: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.961m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở, sân vườn.
– Tầng 6: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.200m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.
– Tầng 7 đến tầng 9: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.669m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.
– Tầng 10 đến tầng 12: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 1.847m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.
– Tum thang: diện tích xây dựng khoảng 338m2, cao 4,2m.
(Quy mô dự án tuân thủ theo:Quyết định chủ trương đầu tư số 7407/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 3264/QĐ-HĐTV,HĐQT ngày 17/08/2018 của TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và TCT Viglacera – CTCP về việc Phê duyệt Dự án đầu tư; Giấy Cấp phép xây dựng số 84/GPXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4; Chấp thuận bản vẽ phương án kiến trúc sơ bộ của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số: 4272/QHKT-P2 ngày 04/7/2017; số 2029/QHKT-P2-HTKT ngày 11/4/2018 về việc bổ sung chỗ đỗ xe cho công trình tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và một số văn bản pháp lý khác có liên quan)

7. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ, Số căn hộ triển khai Giai đoạn 1:
7.1. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ toàn Dự án:
Tổng số căn hộ: 1.588 căn. Tổng diện tích sàn kinh doanh căn hộ là khoảng 91.722 m2 (100% tổng diện tích sàn nhà ở).
Trong đó:

  • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ bán thương mại: 313 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 18.182,1 (tương đương 24,72% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 19,82% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
  • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán: 1.015 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 58.224 m2 (tương đương 79,17% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và 63,48% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
  • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê: 260 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 15.315,6 m2 (tương đương 20,83% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 16,7% diện tích sàn nhà ở toàn dự án).

7.2. Số căn hộ dự kiến mở bán Đợt 3 của Giai đoạn 1 tại ô đất CT4:
Tổng số căn hộ: 484 căn  (100% diện tích sàn nhà ở)
Trong đó:
– Số căn nhà để bán thương mại: 93 căn (19,21% diện tích sàn nhà ở)
+ Số căn hộ đã bán: 0 căn
– Số căn nhà ở xã hội mở bán từ đợt 1 đến đợt 2: 303 căn (62,60% diện tích sàn nhà ở)
(Diện tích từ 48m2 đến 58m2)
+ Số căn hộ dự kiến ký hợp đồng bán từ đợt 1 đến đợt 2: 178 căn
+ Số căn hộ còn lại để bán cho đợt 3: 125 căn
+ Số căn hộ mở bán đợt 3: 125 căn (Diện tích từ 48m2 đến 58m2)
– Số căn nhà ở xã hội cho thuê từ đợt 1 đến đợt 2: 88 căn (18,19% diện tích sàn nhà ở)
(Diện tích từ 48m2 đến 58m2)
+ Số căn hộ dự kiến ký hợp đồng cho thuê từ đợt 1 đến đợt 2: 0 căn
+ Số căn hộ còn lại để cho thuê đợt 3: 88 căn
+ Số căn hộ cho thuê đợt 3: 88 căn (Diện tích từ 48m2 đến 58m2)

8. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:
Theo hướng dẫn tại:
– Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.
– Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.
– Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ:

STT Nội dung Tiến độ thực hiện
1 Thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 3 Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 31/12/2020 (không bao gồm chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
Thời gian tiếp nhận:
– Sáng: từ 8h00 đến 11h30
– Chiều: từ 13h30 đến 17h00
2 Thời gian dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Quý IV năm 2020.
3 Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ Quý IV/2020.

10. Giá nhà ở xã hội theo dự án được duyệt: (Chủ đầu tư tạm tính)
– Giá bán nhà ở xã hội: 13.231.000 VNĐ/m2 (giá bán đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).
– Giá cho thuê nhà ở xã hội: 50.000 VNĐ/m2/tháng (giá cho thuê đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).
– Giá nêu trên là giá dự kiến của Chủ đầu tư. Giá chính thức ký Hợp đồng với Khách hàng là giá nhà ở xã hội được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định của Luật nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 100/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

11. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký:
– Địa chỉ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ:
+ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: Điện thoại liên hệ: 0976 567 755.