Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp CT1-Khối A1&A2, CT2-TP, CT4-A1” tại Khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm

Về việc tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp CT1-Khối A1&A2, CT2-TP, CT4-A1” tại Khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm

Căn cứ Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

 Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001651 ngày 29/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở xã hội HUD.VN tại dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm;

Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 23/GPXD-SXD ngày 06/6/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp cho các công trình CT2-TP, CT4-A1, CT1-A1&A2;

Căn cứ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội,

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà xã hội – HUD.VN thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội  cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội và một số thông tin liên quan đến dự án, cụ thể như sau:

1.      Tên dự án: Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp CT1-A1&A2, CT2-TP, CT4-A1.

2.      Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà xã hội – HUD.VN.

3.      Địa điểm xây dựng: Lô CT1-A1&A2, CT2-TP, CT4-A1,  Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4.      Địa chỉ liên hệ: tầng 5, 21 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội.

5.      Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

6.      Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp CT1-A1&A2, CT2-TP, CT4-A1 với quy mô:

   Tầng cao: từ 12 đến 15 tầng;

   Tổng số: 441 căn hộ;

   Tổng diện tích sàn xây dựng: 32.226,4m2.

7.      Hồ sơ đăng ký:

         – Theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

     – Theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012, Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

8.      Tiến độ xây dựng Dự án và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

STTNội dungTiến độ thực hiện
CT2 – TPCT4 – A1CT1 – A1&A2
1Số lượng căn hộ112 căn hộ112 căn hộ217 căn hộ
2Thời gian nhận hồ sơ10/8/2014 25/8/201415/9/2014 30/9/201401/12/2014 15/12/2014
3Thi công xong móng và bắt đầu ký Hợp đồng mua bán căn hộTháng 8/2014Tháng 9/2014Tháng 12/2014
4Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộQuý III/2015Quý IV/2015Quý I/2016

 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

9.      Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký:

   Phòng Kinh doanh – Công ty cổ phần Phát triển Nhà xã hội – HUD.VN;

   Tầng 2, số 21 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội;

   Điện thoại: 04 366 866 06; 04 366 866 16 (máy lẻ 122);

   Fax: 04 366 866 01.

10. Thông tin được đăng tải trên:

+ Website của chủ đầu tư (www.hudvn.vn);

+ Báo Hà Nội Mới;

+ Website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn).

Lưu ý: Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng khi công trình có thiết kế đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.