Mục lục bài viết [Ẩn]
  • 1. Nhà liền thổ là gì?
  • 2. Nhà liền thổ có thời hạn sở hữu bao nhiêu năm?
  • 3. Nhà liền thổ có phải đăng ký sở hữu không?
  • 4. Khi nào xây nhà liền thổ phải có/không cần giấy phép xây dựng?

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/nha-lien-tho-la-gi-567-91646-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: