Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì? Kim Đô Policity - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì? Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì? Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì? Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được giải thích rõ thông qua các câu trắc nghiệm sau đây.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Câu hỏi 1: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

 • Là nhà đầu tư có năng lực tài chính.
 • Là nhà đầu tư có trình độ chuyên môn về chứng khoán.
 • Là nhà đầu tư có năng lực tài chính và trình độ chuyên môn về chứng khoán.
 • A hoặc B đúng

Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã mở rộng quy định về Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm cá nhân và các tổ chức khác. Theo đó, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán.

Câu hỏi 2: Điều kiện để tổ chức được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

 • Vốn điều lệ đã góp trên 50 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch
 • Vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch
 • Vốn điều lệ trên 120 tỷ đồng
 • Tổ chức niêm yết

Điều kiện để tổ chức được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch

Câu hỏi 3: Điều kiện để cá nhân được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

 • Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 • Cả A, B, C đều đúng

Điều kiện để cá nhân được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm:
1. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
2. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Trạng ChứngCó thể bạn sẽ quan tâm: