Người Việt tăng mua sắm xe bán tải, Ford Ranger chiếm gần 62%Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: