Tỉnh Nghệ An sẽ công khai thông tin các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, những dự án nhà đầu tư không có khả năng triển khai sẽ kiên quyết thu hồi.

Nghệ An sẽ công khai danh sách dự án chậm tiến độ lên các phương tiện thông tin

 Một góc TP Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Báo Tin tức).

Cổng thông tin tỉnh Nghệ An đưa tin, ngày 20/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2016 đến năm 2021, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án, trong đó, có 258 dự án đã được giao đất, cho thuê đất và 133 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.

Qua kiểm tra, nhiều dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ; sau khi được rà soát, kiểm tra và gia hạn tiến độ nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai; triển khai không đúng tiến độ mới và tiếp tục chậm tiến độ.

Nguyên nhân nhiều dự án chậm tiến độ do mới chỉ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng mà chưa được giao đất, cho thuê đất do khó khăn, vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng; một số chủ đầu tư không chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư.

Kết quả thực hiện quyết định của UBND tỉnh về thu hồi dự án, thu hồi đất còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc quản lý các dự án sau khi chấm dứt hoạt động còn chưa được sát sao, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư thay thế…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; quy định về trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành trong tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý các dự án. 

Bên cạnh đó, bổ sung, sửa đổi quy trình, thủ tục đầu tư theo hướng quy định thời gian tối đa để làm các thủ tục về khảo sát địa điểm, chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để hạn chế tối đa tình trạng các dự án treo, chậm tiến độ do chủ đầu tư không chủ động làm các thủ tục sau khi được phép khảo sát lựa chọn địa điểm hoặc cấp chủ trương đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại hai kỳ họp thường lệ hàng năm về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh và thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát; công khai thông tin các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trước mắt, UBND tỉnh tập trung tháo gỡ, xử lý các dự án đã được HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra; những dự án không có khả năng triển khai sẽ kiên quyết thu hồi,…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/nghe-an-se-cong-khai-danh-sach-du-an-cham-tien-do-len-cac-phuong-tien-thong-tin-20225221242847.htm