UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghệ An dự kiến chi gần 20.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam lên 80.000ha (gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển), trong đó diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000ha, đổi tên thành Khu kinh tế nghệ An.

Quy hoạch phát triển 10 – 12 Khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế với diện tích tự nhiên khoảng 4.500ha.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 ở mức 19.912 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khoảng 1.050 tỉ đồng, nguồn vốn từ doanh nghiệp 17.838 tỉ đồng và các nguồn vốn khác (ODA, PPP,…) khoảng 1.024 tỉ đồng.

Thu hút đầu tư 100 – 120 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 75.000 – 90.000 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 60% so với vốn đầu tư đăng ký.

Giai đoạn 2016 – 2030, phát triển kết cấu hạ tầng 3 – 5 khu công nghiệp mới, với diện tích khoảng 1.800 – 2.000ha. Đồng thời, dự kiến thu hút đầu tư 130 – 150 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 100.000 – 120.000 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng 3,67 tỉ USD.

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An dự kiến thành lập mới hai khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ với quy mô lớn (Nam Cấm với quy mô 685ha và Thọ Lộc 850ha). Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu, phát triển khu công nghiệp Tân Thắng (650 ha), khu công nghiệp hỗ trợ, phục vụ chuyên sâu phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hóa chất cơ bản đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: