Thanh tra Dự án Cụm dân cư Trường Sơn (P. Cửa Nam, TP. Vinh), xác định có những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước và có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền trên 7,7 tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Chỉ đạo điều tra sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn đã cơ bản hoàn thành các khối công trình nhà ở liền kề và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: NPVPL

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn (thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh) do Công ty cổ phần Tiến Lực làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 489/QĐ.UBND-XD ngày 31/12/2013; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 777/QĐ-UBND-ĐC ngày 24/12/ 2014.

Về thửa đất thực hiện Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, trước đây được Nhà nước giao cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm tại Quyết định số 303/QĐ-UB.ĐC ngày 14/11/2011 và được cấp Giấy chứng nhận QSD đất mã số BĐ 447301 ngày 14/12/2011 tại thửa đất số 74, tờ bảo đồ số 17, diện tích 7.725 m2, 541m2 (phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận nằm trong chỉ giới xây dựng là 510,89m2).

Nghệ An: Chỉ đạo điều tra sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn

Biển hiệu Cụm dân cư Trường Sơn. Ảnh: NPVPL

Về Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn, vào ngày 14/5/2012, có đơn đề nghị UBND TP. Vinh chấp thuận cho giải thể tự nguyện theo quy định của pháp luật. Sau đó, được UBND TP. Vinh chấp thuận tại Thông báo số 136/TB.UBND ngày 16/5/2012. Tuy nhiên, UBND TP. Vinh đã không làm các thủ tục thu hồi đất và xử lý giá trị còn lại tài sản trên đất theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn đến việc khi tiến hành dự án không đủ điều kiện để đấu giá đất và tài sản trên đất do Nhà nước quản lý.

Thực hiện thanh tra Dự án Cụm dân cư Trường Sơn do Công ty cổ phần Tiến Lực làm chủ đầu tư, đã phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi cho Công ty cổ phần Tiến Lực không đúng quy định với số tiền 7.775.276.169 đồng.

Cũng qua công tác thanh tra, xác định dẫn đến những sai phạm nêu trên, bên cạnh trách nhiệm của Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn, có trách nhiệm của UBND TP. Vinh và một số Sở liên quan.

Nghệ An: Chỉ đạo điều tra sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn bám đường Siêu Hải, nằm trên địa bàn P. Cửa Nam, TP. Vinh. Ảnh: NPVPL

Với những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn về Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, và có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền 7.775.276.169 đồng, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: