Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ ‘hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này’, trong khi tiếp tục quá trình can dự được khởi động hồi tháng 5 với Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 3/12, Bộ Tài chính Mỹ công bố “Báo cáo về chính sách hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ,” trong đó đánh giá Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí để xác định không thao túng tiền tệ.

Báo cáo được công bố trên trang chủ của Bộ Tài chính Mỹ, đánh giá các chính sách của các đối tác thương mại lớn, chiếm hơn 80% kim ngạch hàng hóa thương mại và dịch vụ của Mỹ, trong 4 quý tính đến tháng 6.

Mỹ tiếp tục đánh giá Việt Nam không thao túng tiền tệ

Báo cáo mới của Bộ Tài chính Mỹ kết luận Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ảnh: Vietnamplus.

Theo đó, căn cứ Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại Omnibus năm 1988, báo cáo kết luận rằng không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ với đồng USD của Mỹ nhằm mục đích ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc nhằm giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong hoạt động thương mại quốc tế.

Trong đó, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đáp ứng cả 3 tiêu chí về thặng dư thương mại, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp tỷ giá hối đoái căn cứ Đạo luật Xúc tiến và Tăng cường Thương mại năm 2015.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) để giải quyết các quan ngại của Washington.

Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này”, trong khi tiếp tục quá trình can dự được khởi động hồi tháng 5 với Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, trong báo cáo tương tự công bố tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, theo đó xác định trong giai đoạn đánh giá năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại Omnibus năm 1988.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: