Mục lục bài viết [Ẩn]
  • 1. Đối tượng hưởng hỗ trợ nhà ở
  • 2. Mức hỗ trợ xây mới và cải tạo nhà ở
  • 3. Yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ
  • 4. Tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/muc-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-567-90844-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: