Mua 1 triệu cp, Chủ tịch DTI trở thành cổ đông lớn

Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI) vừa mua vào thêm 1 triệu cp DTI, nâng sở hữu lên trên 13%.

Bà Tạ Thị Dinh vừa báo cáo mua 1 triệu cp DTI từ ngày 12-15/11. Theo đó, vị Chủ tịch đã nâng sở hữu từ mức 553,614 cp (4.8%) lên thành 1.6 triệu cp (13.48%) và trở thành cổ đông lớn.

Chiếu theo giá đóng cửa bình quân giai đoạn trên, ước tính bà Dinh đã chi ra khoảng 17 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn của bà Dinh diễn ra trước thềm chốt danh sách cổ đông. Cụ thể, Công ty thông báo 24/11 là ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung xin ý kiến lần này nhằm bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Ngoài ra, HĐQT DTI vừa thông qua phương án phát hành ESOP đã được chấp thuận trước đó. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 576,000 cp tương ứng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành đạt 10,000 đồng/cp. Công ty dự kiến sẽ triển khai trong quý 4/2021.

Duy NaCó thể bạn sẽ quan tâm: