Một doanh nghiệp chuẩn bị làm khu du lịch hơn 4.000 tỷ ở Gành Dầu, Phú QuốcDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/mot-doanh-nghiep-chuan-bi-lam-khu-du-lich-hon-4000-ty-o-ganh-dau-phu-quoc-20221026165252882.htm