Một cá nhân không còn là cổ đông lớn C69

Trong ngày 02/12/2021, bà Vũ Thị Thu Chung đã bán gần 1.3 triệu cp C69 của CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69).

Bà Chung đã chính thức rời ghế cổ đông lớn tại C69 sau khi giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.92% (hơn 4 triệu cp) xuống còn 4.76% (gần 2.9 triệu cp).

Với thị giá bình quân 20,196 đồng/cp (02/12), ước tính bà Chung đã thu về hơn 26 tỷ đồng.

Trước đó, bà Lê Thị Thùy Linh – con gái ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT, đã mua hơn 1 triệu cp C69 từ 27/10-22/11/2021, nhằm sở hữu 1.68% vốn tại đây. Trước đó, bà Linh không nắm giữ cổ phiếu C69 nào. Qua đó, tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch tại C69 đã nâng lên 13.38%.

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: