[ad_1]

Mẹ đảm Sài Gòn âm thầm chôn một thứ xuống đất, bầu bí sau đó xanh tốt, dưa leo dài gần nửa mét

Nguồn: https://eva.vn/cay-canh-vuon/me-dam-sai-gon-am-tham-chon-mot-thu-xuong-dat-bau-bi-sau-do-xanh-tot-dua-leo-dai-gan-nua-met-c283a531333.html

[ad_2]