Diện tích tối thiểu được tách thửa

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là…

Luật Đất đai năm 1993

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA LUẬT ĐẤT ĐAI Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản…

Phí công chứng mua bán nhà, đất 2018

Tất cả các hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà, đất; tặng cho; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đều phải công chứng. Hiện nay, phí công…