Lư hình (tướng lừa)

Lư tinh hoành bạch diện hình trường

Nhĩ đại phân minh tướng dị thường

Tảo bộ vân trình đằng đạt khứ

Tính danh bất thi đẳng nhàn hương.

(Nghĩa là: Con ngươi vàng trắng, mặt dài, tai to, tướng dị thường, thành công đỗ đạt sớm nhưng vất

vả).

Dương hình (tướng dê)

Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm

Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm

Cử động thần hòa trung thực tính

Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

(Nghĩa là: Tính trung thực, nhũn nhặn, hòa nhã, ưa tửu sắc, có thể giàu, sống lâu nhưng không sang quý).

Mã hình (tướng ngựa)

Mã hình chính diện, diện như bác

Bẩm tính ôn lương hảo khán tiên

Quân tử tỉ chi nhân hữu đức

Bằng trình vạn lý khả an nhiên.

(Nghĩa là: Mặt dài thẳng trông như hòn ngói – Phải xem bẩm tính có ôn lương hay không – Sự nghiệp dù có đi vạn dặm cũng vẫn hay).

Hồ hình (tướng con cáo)

Tử thần hòa mị tại mi đầu

Tâm linh hảo hoạt sự đa nghi

Ưu du nhất thế vô phiền não

Lưu thủy cao sơn tính cận chi.

(Nghĩa là: Mặt hơi đỏ hung hung, tinh thần hòa nhã, nói ngọt ngào – Lòng dạ đa nghi – Sống cuộc đời nhàn, thích ẩn một chỗ nên về già thường điền viên khuây khỏa).

Trư hình (tướng heo)

Nhĩ trường diện cột thụy suy hư

Hiếu thực vô năng nhất xuẩn trư

Tính ác hoàn ưu tao cuống họa

Chỉ nghi tăng đao thủ nhàn cư.

(Nghĩa là: Tai dài, mặt lõm, ngủ ngáy như rên – Thích ăn, bất tài ngu muội – Tính tình ác độc dễ gặp tai họa – Chỉ nên đi tu để tránh hung tử. Câu thơ này có phần sai vì tướng heo không vô năng, nhiều người tướng heo rất giỏi nhưng bao giờ cũng ngoan cố, có nhiều ác tính và nhất định chết bất đắc kỳ tử).Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: