Long hình

Thể thể như phi uyển nhược long

Mỹ nghiêm đầu đốc dị phàm dung

Uy nghiêm biến thái thành nan trắc

Thiên hạ văn danh ngưỡng tiêu ung

(Nghĩa là: Thân thể to lớn nhanh nhẹn – Râu đẹp, đầu có góc cạnh khác phàm – Uy nghiêm nhưng sáng suốt, nhiều mưu khó ai biết – Thiên hạ tôn sùng kính phục).

Kỳ lân hình

Đầu quảng mi thô tư hải hoành

Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình

Lân thân thể tráng thành hùng thể

Tá quốc trung lương độc bỉnh danh

(Nghĩa là: Đầu lớn, mày thô, hàm rộng lớn – Tai cao, da thịt dày, mắt đen – Thân thể cường tráng, hùng dũng – Làm khai quốc công thần – Về tướng kỳ lân không ai biết thực sự nó là con gì, có lẽ giống đã mất từ lâu không ai biết, qua các tác phẩm điêu khắc, người ta thấy hao hao giống con “pékinoise” nhưng thân thể chắc lớn hơn nhiều).

Sư hình (sư tử)

Sư chấn sơn hà tá chủ trung

Đầu phương ngách quảng cách mi tùng

Trẩm long cốt khởi thiên đình đột

Liệt sĩ phân mâu lập đại công

(Nghĩa là: Đầu vuông, trán rộng, mày rậm, xương sau gáy gồ lên, đỉnh đầu có gò cao là loại võ tướng chấn giữ sơn hà lập công lớn).

Hổ hình

Hổ hình tối uy nhãn đại viên

Ngách phương nhĩ tiểu khẩu dụng quyền

Thanh hùng tiện thi vị lương tướng

Nhất phiến xích tâm tại đế tiền

(Nghĩa là: tính khí oai nghiêm, mắt lớn mà tròn, trán vuông, tai nhỏ, miệng có thể nuốt được cả nắm tay – Tiếng to vang như sấm – Làm tướng giỏi mà trung lương).

Tượng hình

Nhãn tựa minh châu, ngách quảng bình

Thượng hình trường hậu mỹ tam đình

Ngôn khinh hành trọng đa nhân đức

Viễn chấn sơn hà hiệp thánh minh

(Nghĩa là: mắt sáng đẹp như hai viên ngọc, thân thể cực to lớn, tiếng nói nhẹ nhàng, bước đi nặng nề – Tính tình nhân đức – Quyền cao chức trọng).Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: