Long An chỉ đạo khẩn ngăn ngừa tình trạng sốt đất ảo, dự án "ma" Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City


Long An chỉ đạo khẩn ngăn ngừa tình trạng sốt đất ảo, dự án “ma”

Nguồn: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/long-an-chi-dao-khan-ngan-ngua-tinh-trang-sot-dat-ao-du-an-ma-20220504111249731.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: