Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16% Kim Đô Policity - Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16% Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16% Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16% Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16%

CTCP Logistics ASG tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) lên 15.95% sau khi mua vào hơn 1 triệu cp.

Ngày 19/11/2021, Logistics ASG đã mua vào hơn 1.11 triệu cp VFC, nâng sở hữu tại đây từ 4.28 triệu cp (tỷ lệ 12.66%) lên 5.39 triệu cp (tỷ lệ 15.95%).

Ở chiều ngược lại, bà Lý Như Anh không còn là cổ đông lớn của VFC khi đã bán gần 1.1 triệu cp trong ngày 18/11/2021, với tỷ lệ sở hữu giảm còn 3.29%, tương đương hơn 1.11 triệu cp.

Gần đây, cơ cấu cổ đông lớn của VFC có sự biến động đáng kể trong bối cảnh giá cổ phiếu đã giảm 16% kể từ đỉnh 27,500 đồng/cp của phiên 19/11/2021.

Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16%

Về tình hình kinh doanh quý 3/2021, VFC ghi nhận doanh thu thuần gần 287 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng lãi ròng lại giảm 37%, xuống còn gần 2.9 tỷ đồng. Theo giải trình của VFC, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ vì lợi nhuận gộp dịch vụ vận tải, kho bãi giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid.

Tính chung 9 tháng đầu năm, mặc dù doanh thu thuần của VFC tăng 11% so cùng kỳ, đạt hơn 842 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn giảm 23%, còn hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh.

Năm 2021, VFC đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 1,166 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 22 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 59% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Logistics ASG nâng sở hữu tại VFC lên gần 16%

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của VFC đạt hơn 914 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn (272 tỷ đồng) và tài sản cố định (317 tỷ đồng).

Khang DiCó thể bạn sẽ quan tâm: