Lo ‘rớt’ đăng kiểm, ô tô ‘độ’ đổ xô ra garage tháo gỡ phụ kiện nâng cấp

Nguồn: https://thanhnien.vn/lo-rot-dang-kiem-o-to-do-do-xo-ra-garage-thao-go-phu-kien-nang-cap-post1535185.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: